Antrium A35D

Bir sonraki için en iyisini yap...

RazorHtmlMinifier.Mvc5. - Razor Html Minifier Mvc - Razor Html Sıkıştırıcı Mvc

RazorHtmlMinifier.Mvc5.1.3.0 Html Sıkıştırma aracı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz veya Visual Studio dan nuget packages bölümünü kullanabilirsiniz.

https://www.nuget.org/packages/RazorHtmlMinifier.Mvc5/

kullanımı şu şekildedir.

Web.config dosyasına;

 <compilation debug="false" targetFramework="4.7.2">
     <buildProviders>
        <add extension=".cshtml" type="RazorHtmlMinifier.Mvc5.MinifyingRazorBuildProvider, RazorHtmlMinifier.Mvc5" />
      </buildProviders> 
    </compilation>    


Views Klasörü içindeki web.config dosyasına;

 <system.web.webPages.razor>
   <host factoryType="RazorHtmlMinifier.Mvc5.MinifyingMvcWebRazorHostFactory, RazorHtmlMinifier.Mvc5" />
    <!--<host factoryType="System.Web.Mvc.MvcWebRazorHostFactory, System.Web.Mvc, Version=5.2.7.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" /> -->
    <pages pageBaseType="System.Web.Mvc.WebViewPage">
      <namespaces>
        <add namespace="System.Web.Mvc" />
        <add namespace="System.Web.Mvc.Ajax" />
        <add namespace="System.Web.Mvc.Html" />
        <add namespace="System.Web.Optimization"/>
        <add namespace="System.Web.Routing" />
        <add namespace="firmaSitesi_katre" />
      </namespaces>
    </pages>
  </system.web.webPages.razor>

1374 Okunma | 29.11.2021 12:55

YORUMLAR

Yorum Yaz
Hüseyin ÖZKAN Yazılım Uzmanı

C#,MVC,MSSQL,Windows Forms