Antrium A35D

Bir sonraki için en iyisini yap...

c#

Cannot use a leading ../ to exit above the top directory

Cannot use a leading ../ to exit above the top directory

Sorun Yönlendirirken ~ İşareti koymamız.

 

Devamı →

An existing connection was forcibly closed by the remote host

An existing connection was forcibly closed by the remote host

Çözümü ise;
 

Devamı →

c# ReadAllText, C# dosyadan veri okumak

C# dosyadan veri okumak için tek satırlık kodumuz;

System.IO.File.ReadAllText(HttpContext.Server.MapPath("~/App_Data/siteURL.txt"));

Devamı →

c# Extension from string, c# dosya yolundan uzantı bulmak

string myFilePath = @"C:\MyFile.txt";
string ext = Path.GetExtension(myFilePath); // ext would be ".txt"

Yukarıdaki kodla dosya yolundan uzantıyı bulabilirsiniz.

Devamı →

File length to KB,MB,GB, Dosya uzunluğunu KB,MB,GB çevirme

Dosya file lenght uzunluğunu;

string[] suf = { "B", "KB", "MB", "GB", "TB", "PB", "EB" }; 

olarak değerlerini geri döndürür.

 

Devamı →

Convert JSON to C# Classes Online , Json Class çevirici

Çok kullanışlı ve zamandan tasarruf sağlamakta.

Convert JSON to C# Classes Online , Json Class çevirici

Devamı →